Donatie voor bedrijven

Ook voor bedrijven is er een gunstige regeling voor het aftrekken van donaties. De Geefwet maakt het mogelijk voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen om 1,5 keer het bedrag van de donatie af te trekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ook hier geldt dat er een maximum donatie van €5000,- per jaar aan gebonden zit. Er kan daardoor maximaal €2500,- worden afgetrokken van de vennootschapsbelasting. Giften boven dit bedrag kunnen als zakelijke kosten worden opgevoerd en zo van de belasting worden afgetrokken.

Een rekenvoorbeeld:
Als u als bedrijf €1000,- doneert, mag deze voor €1500,- worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit levert dit de volgende effectieve kosten op:

Vennootschapsbelasting

Onder €200.000,-: 20%

Boven €200.000,-: 25%

Uw gift

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Belastingteruggave

€ 300,00

€ 375,00

Uw feitelijke gift (netto)

€ 700,00

€ 625,00